Språk Språk
Lunckefjell2
Foto: Malte Jochmann

Lunckefjell-prosjektet

Lunckefjell ligger nordøst for Svea Nord og inneholder 7,6 millioner tonn salgskull. Oppfaringen startet høsten 2013, og 25. februar 2014 ble gruva offisielt åpnet. Driften i Lunckefjell er midlertid stanset på grunn av den økonomiske situasjonen i Store Norske.

For å få atkomst til Lunckefjell er det drevet en tunnel fra det eksisterende stollsystemet i Svea Nord og ut i dagen ved Marthabreen. Derfra er det laget en vei over breen til innslaget i Lunckefjellet. Kullet vil transporteres på lastebil over breen og gjennom Svea Nord på det eksisterende beltesystemet. All infrastruktur i Svea skal benyttes på samme måte som under dagens drift.

Store Norske har laget en grundig utredning av tiltakets konsekvenser for naturmiljøet og samfunnet på Svalbard. Søknaden om tiltaket og konsekvensutredningen ble levert til Sysselmannen på Svalbard 17. september 2010. Søknaden er behandlet etter svalbardmiljøloven. I april 2011avga Sysselmannen en positiv innstilling til Miljødepartementet, som godkjente prosjektet 22. desember samme år.

I mai 2012 var det gjennomslag fra gruva i Svea Nord til Marthabreen. Derfra er det etablert en vei på cirka 3 kilometer over breen til Lunckefjell. Vinteren 2013 startet arbeidene med å lage tuneller inn til kullfløtsen, og i slutten av oktober samme år ble det første kullet brutt i oppfariongsstollene og fraktet ut av gruva.

25. februar 2014 ble gruva offisielt åpnet.